European Bakery Innovation Centre

// Home / Over EBIC / Nieuws / Terugblik EBIC Oogstovergang Seminar 2012
  • Waar staat EBIC voor?
  • Bedrijfsfilm EBIC
  • Nieuws
  • Nieuwsbrief
  • Foto-impressie
  • Netwerk Brood
  • Eiwitkwaliteit
  • Annuleringsvoorwaarden

Terugblik EBIC Oogstovergang Seminar 2012

De oogstovergang is ieder jaar weer een spannend moment in de bakkerijsector. Vanuit technologisch opzicht willen we antwoord op vragen zoals, is de kwaliteit van de bloem gelijk, beter, of moeten we bijsturen om toch weer goed brood op de plank te krijgen? Dit geldt ook vanuit commercieel opzicht: is er voldoende beschikbaar in goede kwaliteit en wat is de impact van die beschikbaarheid op de prijs? Op deze vragen werd tijdens het zesde EBIC Oogstovergang Seminar antwoord gegeven.

Investeren in voedselproductie is een must
De scherpe stijging van meel- en bloemprijzen zal niemand ontgaan zijn. Met name gedreven door slechte oogsten in Amerika in combinatie met speculatie op de grondstoffenmarkt en wellicht ook het huidige economische klimaat, hebben de prijzen opgestuwd naar nog net niet recordhoogte. Kees Gootjes van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) besprak of de speculatie in voedingsgrondstoffen wel een effect had op de prijs. Omdat de studies in het verleden hier geen eenduidig antwoord op gaven, heeft VBDO hier in opdracht van de overheid onderzoek naar gedaan. Hij plaatste allereerst de problematiek in een breder kader: 'In 2050 moeten 9 miljard mensen gevoed worden. Investeren in voedselproductie is daarom een must'. In zijn presentatie liet hij zien hoe dat op een maatschappelijk verantwoorde manier kan, zelfs met het opkopen van land in opkomende markten om voedselvoorziening te verzekeren.

Tarwekwaliteit Duitsland
Wederom was het EBIC Oogstovergang Seminar het eerste moment waarop de kwaliteit van de Duitse tarwe- en roggeoogst besproken werd. De heer Günther Unbehend van het Max Rubner Instituut liet zien dat weliswaar de opbrengst met 0,4 procent is gedaald ten opzichte van 2011, maar dat de kwaliteit gelijk tot beter is. Het effect op de opbrengst is met name door de koude winter en het natte voorjaar te verklaren. Opmerkelijk is dat de roggeoogst 50% meer opbrengst liet zien. In Duitsland is men over het algemeen positief over de tarwe en roggeoogst. Een ander opmerkelijk feit is dat de classificatie van E-tarwe niet automatisch ook een goede bakkwaliteit betekent, zoals de kwaliteit van E-tarwe uit Nord Rhein Westfalen liet zien. Tenslotte liet Unbehend zien dat de volume verhoging van commerciële bloemsoorten door broodverbetermiddelen kan variëren van 8 tot 23%.

Tarwekwaliteit Frankrijk
Aurelle Perrin van Soufflet besprak de Franse tarweoogst. Ondanks het ongunstige voorjaarsweer in het noorden en het oosten, is de opbrengst toch licht gestegen. Het aandeel bakwaardige tarwe nam licht af. Vooral de aanplant van de goede baktarwe Caphorn, was verminderd. De kwaliteit is gelijk tot iets minder dan 2011.

Ingrid de Leijn van de Hogeschool Gent, besprak de kwaliteit van de nieuwe rassen. 'Door de slechte oogstomstandigheden (veel schot), was de kwaliteit van de rassen minder dan andere jaren'.

Gluten- en zetmeelkwaliteit
Thijs Henderson, Developer van EBIC, gaf inzicht in de kwaliteit van zetmeel en eiwit vanaf  2007. Over deze periode varieerde de wateropame maximaal 3% voor bloem en 5% voor volkoren. De laatste 3 jaar lijkt het meer constant te zijn. Broodvolume varieerde over de gehele periode maximaal 6%. De eiwitkwaliteit zoals bepaald met de EBIC Flour Protein Quality Kit bleef relatief constant, evenals de malsheid van de kruim. Opmerkelijk is dat binnen een oogstjaar de kwaliteitsveranderingen vaak groter zijn dan tijdens de oogstovergang zelf.   

Johan de Reu van Tereos/Syral sloot af met een presentatie over de gluten- en zetmeelproductie en kwaliteit. Hij besprak dat het moeilijk is om de analyses aan zetmeel en gluten direct te koppelen aan de bakkwaliteit.

Eindoordeel
Wederom was het EBIC Oogstovergang Seminar de eerste die een volledig overzicht heeft gegeven van de kwaliteit van de Europese tarweoogst, die relevant is voor de vermalen tarwe in de Benelux. Dat de kwaliteit van de bijeenkomst ook goed was, bleek uit het eindoordeel van de aanwezigen. Zij gaven dit seminar een 4 op een schaal van 5, waarbij 5 de hoogste waardering was.

Naslag
Wilt u zelf alles op uw gemak nalezen? Bestel dan de naslag. 

Mijn EBIC

Wachtwoord vergeten?

Registreren

right banner 1

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluit