European Bakery Innovation Centre

// Home / Over EBIC / Nieuws / Innovatieproject voedselverspilling
  • Waar staat EBIC voor?
  • Bedrijfsfilm EBIC
  • Nieuws
  • Nieuwsbrief
  • Foto-impressie
  • Netwerk Brood
  • Eiwitkwaliteit
  • Annuleringsvoorwaarden

Innovatieproject voedselverspilling

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en Wageningen UR Food & Biobased Research starten het project CARVE (CARVE staat voor: Across supply Chain Action program Reduction of food waste, improved Valorisation & Resource Efficiency) om voedselverspilling in de agrifoodketen te verminderen. Dat werd bekend tijdens de internationale conferentie No More Food To Waste, georganiseerd door de Nederlandse overheid in Den Haag. Daarbij werken bedrijfsleven en wetenschap samen aan een oplossing voor voedselverspilling.

Pilots

Gedurende vier jaar gaan bedrijven in de voedselketen in de vorm van pilots aan de slag met kennis, instrumenten en beslismodellen. Onderwerpen die in de pilots aan bod komen zijn onder meer optimalisatie van bestelsystemen tussen fabrikanten en retailers, het terugbrengen van reststromen in de keten door hoogwaardig hergebruik en de vermindering van verspilling in huishoudens door productontwikkeling. In 2015 lopen pilots bij Royal A-ware, Iglo, Sonneveld Group BV, Arla, FrieslandCampina en het CBL.

Vanuit de pilots wordt binnen CARVE een toolbox ontwikkeld waarmee bedrijven de preventie en reductie van voedselverspilling als doelstelling kunnen integreren in hun bedrijfsvoering, organisatie en supply chain. Waar de aanpak van verspilling nu vaak op het bord ligt van de duurzaamheidsafdeling van een bedrijf, is het van belang dat dit ook een expliciet aandachtspunt is in productontwikkeling, inkoop, productie, sales, logistiek en marketing. Ook is een betere samenwerking en communicatie tussen ketenpartners noodzakelijk voor de vermindering van voedselverspilling. CARVE is een meerjarig publiek-privaat samenwerkingsproject, met cofinanciering vanuit de Topsector Agri&Food, en maakt onder andere gebruik van de denk- en beslismodellen die het Top Institute Food & Nutrition heeft ontwikkeld voor optimalisatie van ketens.

De sleutel tot ketenverduurzaming

In Nederland hebben we de unieke situatie dat de agrifoodketen, van landbouw tot consumptie, zich sterk maakt voor zowel een duurzame als rendabele voedselketen. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de gehele agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten met een actief betrokken overheid tot stand komt. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame bodem van de gehele voedselketen te verhogen, met aandacht voor mens, dier en milieu.

Mijn EBIC

Wachtwoord vergeten?

Registreren

right banner 1

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluit