European Bakery Innovation Centre

 • Acrylamide
 • Duurzame palmolie
 • EBIC onderzoek
 • Eiwitten
 • Glutenvrij
 • Grondstoffen
 • (Herverwerking) afvalbrood
 • Vetzuursamenstelling
 • Vezels
 • Zoutreductie
 • Zuurdesem

Vetzuursamenstelling

Kabinet publiceert nota gezondheidsbeleid 2011

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 25 mei 2011 de landelijke nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid Dichtbij' aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze vierjaarlijkse nota zijn de landelijke prioriteiten van het gezondheidsbeleid van het kabinet beschreven. Door bezuinigingen op VWS-subsidies wil de minister structureel ongeveer € 220 miljoen besparen. Verder vermeldt de nota o.a. dat op bevolkingsniveau het beoogde doel voor de transvetzuurconsumptie is bereikt, maar dat met het verlagen van de consumptie van zout en verzadigd vet nog gezondheidswinst valt te behalen.

In de aanbiedingsbrief bij de nota schrijft de minister dat de vijf speerpunten uit de preventienota 2006, de vorige versie van de landelijke nota gezondheidsbeleid, belangrijk blijven om de volksgezondheid te verbeteren: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Het accent komt echter te liggen op beweging. In de nota is de kabinetsvisie uitgewerkt in drie thema's, namelijk 'vertrouwen in gezondheidsbescherming', 'zorg en sport dichtbij in de buurt' en 'zelf beslissen over leefstijl'.

Onderdeel van het thema 'zelf beslissen over leefstijl' is de 'Gezonde keuze, makkelijke keuze'. De nota stelt dat met het verlagen van de consumptie van zout en verzadigd vet nog een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen is. De minister: 'We zijn ons ervan bewust dat dit soms veel creativiteit en doorzettingsvermogen vraagt van bedrijven. De inzet van de Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling van de afgelopen jaren heeft echter laten zien dat samen resultaat halen goed mogelijk is'. Eind 2012 zal het kabinet de verdere voortgang beoordelen van samenwerkingsverbanden tussen producenten, aanbieders en toegepast onderzoek waarbij zo nodig de mogelijkheden voor wettelijke normen zullen worden verkend. Het kabinet draagt bij door het monitoren van de consumptie van verzadigd vet en zout, door het stimuleren van toepassingsgericht onderzoek naar hoe verbeteringen haalbaar zijn en wat voor verbeteringen dit zijn en door ondersteunende voorlichting via het Voedingscentrum.

Verder meldt de nota dat wat betreft transvetzuurconsumptie op bevolkingsniveau het beoogde doel is bereikt. Toch maakt het kabinet zich nog wel zorgen over enkele producten op de markt die te veel transvetzuren bevatten. Deze producten zijn voor de consument moeilijk te herkennen omdat het transvetzuurgehalte niet op het etiket vermeld hoeft te worden, aldus de nota. Het kabinet is echter geen voorstander van een verplichting om de declaratie van het gehalte transvetzuren op het etiket op te nemen, omdat dit niet bijdraagt aan een beknopt en begrijpelijk etiket. De minister: 'Wij zien liever dat ook de laatste producenten het {hoge gehalte transvetzuren, red.} uit hun producten halen. In de EU wordt echter nog gediscussieerd over het wel of niet verplicht etiketteren van het transvetzuurgehalte. Om een eventuele dubbele maatregel te voorkomen, wachten we de uitkomst van de discussie in de EU af. Afhankelijk van de uitkomst zullen we daarna een wettelijk maximum voor transvetzuren overwegen.'

Verder geeft de minister aan dat er een omslag komt in preventie- en gezondheidsbeleid. Deze beleidsomslag gaat gepaard met nieuw subsidiebeleid. Zo zullen er geen algemene massamediale campagnes meer worden gevoerd, aldus de nota. Het budget voor preventie- en leefstijlonderzoek wordt teruggebracht en er wordt gestopt met onderzoek dat onvoldoende praktisch toegepast kan worden. Op leefstijlbeleid wil de minister op deze manier vanaf 2014 structureel € 18 miljoen besparen.

Tegelijkertijd is er geld vrijgemaakt voor nieuw beleid. Zo zal vanaf 2013, naast de bestaande bevolkingsonderzoeken naar borst- en baarmoederhalskanker, ook bevolkingsonderzoek naar darmkanker worden ingevoerd onder 55- tot 75-jarigen. Verder kiest de minister in plaats van subsidiëring van leefstijlprojecten voor investering in sport en bewegen in de buurt. Het kabinet wil hieraan samen met gemeenten, de sportsector en private partijen een positieve impuls geven. Ook wil het kabinet o.a. inzetten op herkenbare en toegankelijke zorgvoorzieningen in de buurt en betere digitale bereikbaarheid (eHealth). Het kabinet beschouwt eHealth als een belangrijk toekomstig onderdeel van de zorgketen. EHealth omvat gerichte voorlichting, zelftests en behandeling via internet.
Verder benadrukt de minister dat daar waar mensen de risicofactoren voor de gezondheid niet of moeilijk kunnen beïnvloeden, heldere wet- en regelgeving en toezicht op de naleving noodzakelijk blijven.

Dit artikel vonden wij voor u in de nieuwsbrief van het Productschap MVO. Het Productschap MVO volgt de ontwikkelingen rond Europees en Nederlands beleid en wetgeving op de voet. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Janneke van der Bijl (vanderbijl@mvo.nl/ 070- 319 51 59).

Klik hier voor de Landelijke nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid Dichtbij'.

Nieuwsbrief Productschap MVO, 26 mei 2011

Mijn EBIC

Wachtwoord vergeten?

Registreren

right banner 1

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluit