European Bakery Innovation Centre

 • Acrylamide
 • Duurzame palmolie
 • EBIC onderzoek
 • Eiwitten
 • Glutenvrij
 • Grondstoffen
 • (Herverwerking) afvalbrood
 • Vetzuursamenstelling
 • Vezels
 • Zoutreductie
 • Zuurdesem

Duurzame palmolie

Task Force voor Duurzame Palmolie

Vandaag spreken de Nederlandse aanbieders en afnemers van palmolie zich uit voor duurzame palmolie. Gezamenlijk stellen deze partijen zich ten doel ervoor te zorgen dat eind 2015 alle palmolie bestemd voor de Nederlandse markt duurzaam is. Om deze ambitie waar te maken gaat op initiatief van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) een Task Force Duurzame Palmolie van start. Het Manifest ter oprichting van de Task Force is vandaag aangeboden aan Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De deelnemers van de Task Force gaan de komende tijd activiteiten ontplooien om deze ambitie waar te maken.

Task Force Duurzame Palmolie
Met het oprichten van de Task Force Duurzame Palmolie nemen de verschillende schakels uit de keten voor palmolie die in Nederland gevestigd zijn - de raffinadeurs van palmolie, de verschillende sectoren die de palmolie in producten verwerken en de retail die de producten aanbiedt - hun verantwoordelijkheid. Gezamenlijk spreken zij de ambitie uit om ervoor te zorgen dat uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam is. Dit betekent dat de palmolie is geproduceerd en gecertificeerd volgens de principes en criteria van de internationale Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) en dat de palmolie wordt verkregen volgens een door de RSPO goedgekeurd handelssysteem. 

Om deze ambitie te realiseren zullen de deelnemers van de Task Force Duurzame Palmolie verschillende activiteiten ondernemen die zij per sector zullen uitwerken in een jaarlijks actieprogramma. Ieder jaar worden deze actieprogramma’s samen met de resultaten van de Task Force gebundeld en naar buiten gebracht in de vorm van een rapportage. In de rapportage zal verder aandacht worden besteed aan individuele bedrijven die zich aan duurzame palmolie committeren. 

Vandaag is het startdocument ter oprichting van de Task Force - in de vorm van een Manifest - aangeboden aan Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, in aanwezigheid van onder meer het Wereld Natuur Fonds en Oxfam Novib. In een reactie hierop geeft de Staatssecretaris aan: ”Het is een heel goed initiatief. Het laat zien dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Iedereen heeft baat bij duurzame palmolie. Het is positief voor de plaatselijke bevolking, de telers én de producenten. Maar ook voor de handel en de consumenten”. 

Frans Claassen, Directeur/Secretaris van het Productschap MVO en voorzitter van de Task Force: “Het Nederlandse bedrijfsleven is al vanaf het begin nauw betrokken bij het proces van verduurzaming van de internationale keten voor palmolie, daarmee waren we koploper en dat willen we ook blijven. De komende tijd gaan we er hard aan werken om te zorgen dat het volume in ons land in elk geval duurzaam wordt en roepen we ook andere Europese landen, de VS, China en India op om ons voorbeeld snel te volgen.” De Task Force nodigt een ieder die onze doelstelling onderschrijft, of het nu gaat om bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke organisaties, van harte uit om de samenwerking met ons te zoeken. 

Task Force- deelnemers - bij de start - zijn brancheverenigingen uit de raffinage-industrie (VERNOF), de levensmiddelenindustrie (FNLI, VAVI, VBZ en de BNMF), de retail (CBL) en de diervoederindustrie (NEVEDI). Met elkaar vertegenwoordigen zij een groot gedeelte van de markt. Het voorzitterschap en secretariaat van de Task Force Duurzame Palmolie wordt gevoerd door het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO), tevens deelnemer aan de Task Force. MVO behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle schakels in de productiekolom van oliën en vetten en is het platform voor producenten, importeurs, verwerkers en afnemers binnen de keten en voor overleg met overheid en maatschappelijke organisaties. Als zodanig zet MVO zich in voor een duurzame ontwikkeling, gezondheid en veiligheid in de sector. Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) onderschrijft de ambities van de Task Force Duurzame Palmolie en zal door inzet van expertise en middelen samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties helpen deze ambities te realiseren.

 


Bron: Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO)

Mijn EBIC

Wachtwoord vergeten?

Registreren

right banner 1

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluit