European Bakery Innovation Centre

 • Acrylamide
 • Duurzame palmolie
 • EBIC onderzoek
 • Eiwitten
 • Glutenvrij
 • Grondstoffen
 • (Herverwerking) afvalbrood
 • Vetzuursamenstelling
 • Vezels
 • Zoutreductie
 • Zuurdesem

Zoutreductie

Kinderen krijgen te veel zout binnen

Kinderen in Nederland krijgen te veel zout binnen en dat kan op latere leeftijd tot hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden leiden. Als een kind op jonge leeftijd minder zout krijgt, heeft dat zelfs na 15 jaar nog een verlagende invloed op de bloeddruk. Drie kinderartsen pleiten in het Nederlands Tijschrift voor Geneeskunde voor verlaging van de zoutinname, vooral ook bij kinderen.

Michiel Schreuder van het Universitair Medisch Centrum St Radboud, Gerjan Navis van het Universitair Medisch Centrum Groningen en Jeroen Nauta van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam wijzen er op dat ook bij kinderen een relatie tussen zoutinname en bloeddruk is vastgesteld.

Bij een studie met 476 zuigelingen in Zoetermeer werd het effect op de bloeddruk bekeken na verlaging van het natriumgehalte van de zuigelingenmelk van 0,3 naar 0,1 gram per dag. Nadat de zoutbeperkte voeding een halfjaar gebruikt was, was de systolische bloeddruk lager dan in de controlegroep. Bij vervolgonderzoek in een subgroep van 35% van dit cohort was 15 jaar later de bloeddruk nog altijd gemiddeld lager, hoewel de zoutinname in de verdere periode niet beperkt werd.

 

Borstvoeding
Een andere studie heeft laten zien dat borstvoeding samengaat met een lagere bloeddruk op de leeftijd van 7,5 jaar in vergelijking met flesvoeding. Een van de mogelijke verklaringen voor dit bloeddrukverschil is dat borstvoeding leidde tot een 22% lagere zoutinname, maar andere mechanismen als verschillen in energie, eiwit en samenstelling van langeketenvetzuren kunnen ook een deel van het verband verklaren.

Mineraalzout in plaats van keukenzout
Het percentage kinderen van 5 tot 10 jaar met een natriumconsumptie boven de maximale grens lag in de periode 1993-1995 op 33%, maar dat was in de periode 2003-2005 gestegen naar 68%. In de groep kinderen boven de 11 jaar lag dit percentage zelfs op 77%. De kinderartsen concluderen dat er dus een forse reductie van de natriuminname nodig is om onder de adviesgrens van de Gezondheidsraad te komen. Daarnaast verdient het volgens hen aanbeveling om de inname van kalium te verhogen, omdat dit ook samenhangt met een lagere bloeddruk. Dat kan worden bereikt door het vervangen van keukenzout door mineraalzout en het eten van meer verse groenten en fruit in plaats van voorbereide producten.

 

Britse norm
De Gezondheidsraad adviseert de maximale zoutinname te beperken tot 6 gram per dag. Daarbij worden geen grenzen voor kinderen gegeven. Britse richtlijnen geven wel aanbevelingen voor de zoutinname van kinderen, met hoeveelheden die aanzienlijk lager zijn dan 6 gram per dag. Deze aanbevelingen zouden ook in Nederland moeten worden geïmplementeerd, vinden de kinderartsen.

 

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 30/01/09

Mijn EBIC

Wachtwoord vergeten?

Registreren

right banner 1

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluit