European Bakery Innovation Centre

Acrylamide

Update van toezicht op acrylamide

De aanbeveling van de Commissie 2007/331/EG inzake de toezicht op het acrylamidegehalte in levensmiddelen was in 2010 uitgebreid door de Commissie Aanbeveling 2010/307/EU. De nieuwe aanbeveling omvat ook een herziene indeling van voedingsmiddelen voor bewakingsdoeleinden (EG, 2010). 

Dit rapport beschrijft de resultaten van de toezicht op de Europese acrylamide tijdens de periode van 2007 tot 2010, gebruikmakend van de herziene indeling in categorieën met 10 grote categorieën levensmiddelen, 16 subcategorieën en een extra 10 subcategorieën voor 'andere' of 'onbepaalde' voedingsmiddelen.

Vijfentwintig Europese landen hebben in totaal 13.162 acrylamide resultaten de periode van vier jaar ingediend, waarvan 2.200 resultaten uit het jaar 2010 waren van 19 landen. Analyseresultaten met een ‘limit of detection’ (LOD) of een ‘limit of quantification’ (LOQ) van respectievelijk 75 µg / kg of minder en 100 µg / kg of minder, werden in de analyses opgenomen om de vergelijkbaarheid te vergemakkelijken met de vorige rapportupdate (EFSA, 2011). De tijd trends in het acrylamidegehalte voor de geselecteerde categorieën levensmiddelen en subcategorieën werden berekend voor de periode van 2007 tot 2010.

Sinds de toezichtperiode van 2008, is het aantal ingediende analyseresultaten voor EFSA gedaald, in de toezichtperiode van 2010 werd gemiddeld slechts 57% van het minimumaantal monsters ingediend, die door de Europese Commissie (EC) per voedingsmiddelencategorie waren ingesteld (EG, 2010). Dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van de trendanalyse. De volledigheid van de gerapporteerde datasets verbeterde sinds de toezichtperiode van 2007. In 2010 werden nauwkeurige beschrijvingen van de gebruikte analysemethoden verkregen voor alle monster resultaten die waren ingediend. De gevoeligheid van de analytische methoden die werden gebruikt om acrylamide te analyseren, nam in het laatste deel van de periode toe. Dit resulteerde in een daling in het aantal links-gecensureerde (Left-Censored) data in de afgelopen twee jaar in vergelijking met de eerste twee jaren van de verslagperiode.

In 2010 varieerde het midden gebonden (MB) gemiddelde acrylamidegehalte van 31 µg / kg voor de voedingsmiddelencategorie 'Anders bewerkte graanproducten voor zuigelingen en jonge kinderen' tot 1.350 mg / kg voor 'koffiesubstituten'. De hoogste waarde, 95%, van 8 044 µg / kg werd gemeld voor 'instant koffie'. In de loop van de periode van 2007 tot 2010, werden de laagste acrylamidegehaltes aangetroffen in ‘graanproducten voor zuigelingen en jonge kinderen' en in 'zacht brood'.

De trendanalyse toonde slechts een paar veranderingen in het acrylamidegehalte gedurende de toezichtperiode van 2007-2010. Voor de belangrijkste levensmiddelen categorieën veroorzaakte een 'gemeenschappelijke Europese trend' de daling van het acrylamidegehalte in 'bewerkte graanproducten voor zuigelingen en jonge kinderen "en een toename voor 'koffie en koffiesurrogaten'. Terwijl een 'gemeenschappelijke Europese trend' op subcategorie niveau een daling vertoonde van het acrylamidegehalte in 'koekjes en beschuit voor zuigelingen en jonge kinderen 'en' niet-aardappel hartige snacks', werd er een stijging gezien in 'knäckebröd'. Er werd een marginale daling waargenomen in de subcategorie 'Anders bewerkte graanproducten voor zuigelingen en jonge kinderen' en een marginale stijging in de subcategorie 'Franse frietjes gemaakt van verse aardappelen' en 'instant koffie'.

Samengevat liet de trendanalyse geen grote veranderingen zien in het acrylamidegehalte tijdens de toezichtperiode van 2007 tot 2010. In het algemeen werd er alleen een indicatie van een daling in het acrylamidegehalte waargenomen in een paar levensmiddelencategorieën.

Hoewel het slechts van toepassing was vanaf 2011, werden acrylamidegehalte vergeleken met door de EG aanbevolen indicatieve waarden. Op basis van de toezichtgegevens van 2012 werden indicatieve monsterwaarden in 3-20% van de gevallen overschreden van de in verschillende levensmiddelencategorieën.


Een verlengde tijdsperiode en gedetailleerde beschrijvingen van de bronnen van monsters zouden nodig zijn voor een accurate trend evaluatie.

Oktober 2012, Update on acrylamide levels in food from monitoring years 2007 to 2010 (English), European Food Safety Authority


  • Artikelen
  • Datum

Mijn EBIC

Wachtwoord vergeten?

Registreren

right banner 1

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluit